Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
מרכז הכנסים הבורסה לניירות ערך
מרכז הכנסים של הבורסה לניירות ערך ממוקם בלב הסיטי של תל אביב - מרכז העסקים של שוק ההון והקהילה העסקית. האווירה הייחודית הופכת אותו לבחירה המועדפת לאירועים של: גופים עסקיים כלכליים מוסדות אקדמיים חברות הייטק וביומד החברות הבורסאיות קהיליית שוק ההון גופים פיננסיים חברי הבורסה גורמי ממשל ומוסדות כלכליים