מלון בוטיק שדות

מרכזשפלהשפלהאולם כנסיםחדר דיוניםחדרים פרטייםכיתת לימודמלונות לכנסיםמקום לסדנה