הבית האורבני

פתח-תקוהמרכזאולם כנסיםלופטים ווילותמקום לסדנהמקומות לנופש קבוצתימתחם אירועים