אל ים

נתניהשרוןאולם כנסיםאירועים בברחדר דיוניםחדרים פרטייםכיתת לימודלופטים ווילותמלונות לכנסיםמקום לסדנהמקומות לנופש קבוצתימתחם אירועים