חיפוש מקום לאירוע

מחפשים מקום לכנס 100 איש ביוני . חניה חשוב!!