"מקום טוב ראשון-לציון" – השכרת מקום לסדנאות ואירועים

ראשון לציוןמרכזשפלהאולם כנסיםחדר דיוניםכיתת לימודמקום לסדנהמתחם אירועים