חיפוש מקום לאירוע

מעוניינים לערוך מבחן, יש צורך בשולחנות וכיסאות.
עדיפות לימי שלישי בשבוע, בטווח התאריכים שצוין לעיל.
עדיפות לתל אביב/הרצליה/חולון