חיפוש מקום לאירוע

מעוניין לברר פרטים לאירוע קטן במקום פתוח כמו הסוכה הלבנה