חיפוש מקום לאירוע

רק פעם בשבוע בימי ראשון בשעות הערב.
עדיפות לתשלום לפי שעה עם מקום קבוע כל שבוע.