חיפוש מקום לאירוע

אירוע עידוד נשים של רשות הצלילה.

מדובר באירוע שנועד לעודד נשים להיכנס לתחום הצלילה הספורטבית. באופן מקצועי וחובבני.
תקציב 5000 ש"ח