כפר המכביה

רמת-גןמרכזאולם כנסיםחדר דיוניםכיתת לימודמלונות לכנסיםמקום לסדנהמקומות לנופש קבוצתימתחם אירועים