כפר המכביה

רמת-גןמרכזאולם כנסיםחדר דיוניםכיתת לימודמלונות לכנסיםמתחם אירועים