09 מרכז הכנסים של השרון

כפר סבאשרוןאולם כנסיםחדר דיוניםכיתת לימודמקום לסדנהמתחם אירועים