מרכז תרבות ואירועים יד בנימין

מרכזשפלהאולם כנסיםחדר דיוניםחדרים פרטייםמקום לסדנהמתחם אירועים