מרכז הכנסים Adelis - ישראל יפה בפארק

תל-אביב יפומרכזאולם כנסיםחדר דיוניםכיתת לימודמתחם אירועים