מרכז הכנסים אדליס -ישראל יפה בפארק

תל-אביב יפומרכזאולם כנסיםחדר דיוניםכיתת לימודמתחם אירועים