פאוור פתרונות לענף האירועים והכנסים

בינוי תערוכותיחסי ציבור לאירועיםמתנות לכנסיםפתרונות טכנולוגייםציוד ודיילותרישום לכנסים