קריפטון מרכזי עסקים

רמת השרוןמרכזאולם כנסיםחדר דיוניםחדרים פרטייםכיתת לימודמקום לסדנהמתחם אירועים