מרכז המבקרים והכנסים של איגודן במכון שפדן

ראשון לציוןמרכזאולם כנסיםחדר דיוניםכיתת לימודמתחם אירועים