"פרדוקס ההדרכה- רק מתודולוגיה זה לא שם המשחק"

מנהל ההדרכה בארגון עסוק בידע אותו הארגון צריך על מנת ממש את מטרות המערכת. הוא עסוק בלהיות מעודכן בידע עדכני. פילוסופיות חדשות. מרצים חדשים וישנים. הוא בקשר עם כל המחלקות בארגון בהבנת צרכיהם ובנקודות התורפה של התנהלות העובדים בהפנמת הידע ויישומו בדרך לשדרוג הארגון למימוש חזונו וערכיו.

 

כמובן שהוא הופך להיות איש מפתח בתהליכי שינוי של הארגון. מנהל ההדרכה חייב כמו כן להיות מעודכן במחירי הדרכה בשוק והבנת עלות תועלת ברמה התקציבית של כל פעולה הנעשית מטעמו. הוא מייצר, או משתמש במשובים קיימים על מנת לבדוק אפקטיביות הדרכה- בתום ההדרכה ולאחר מכן על מנת לבדוק הטמעת הידע. הבנתו את ההתנהגות האנושית חשובה ביותר על מנת לתת מענה של בול פגיעה למשתלמים. במהלך 24 שנות עבודתי בהדרכה, המשולבת בהמשך למידה, להלן כמה עובדות המתגלות יום יום בשטח: שינוי אמיתי בעקבות הדרכה הוא ברמה של נס. הלומד מקבל ידע שלא תמיד באמת מאמין שיעזור לו.

 

המחויבות שלו לשימוש בידע לא תמיד ברורה לו עצמו. הסיבות שבגללן העובד עובד לא תמיד נהירות לו עצמו וכל מה שנחשב כהשקעה לא תמיד מתקבל בזרועות פתוחות וזה בהמעטה לעומת מה שקורה בשטח. בהדרכה עצמה –הלומד הרבה פעמים עסוק בחופשה מעבודתו, ביחסים עם חבריו, בעשיית רושם והגברת הנוכחות שלו או המוניטין שלו, הפניות שלו באותן שעות מוטלת בספק, יכולת הקליטה שלו צריכה לעבור הרבה "סשנים" של מודעות שלו למצבו ולחלומו האישי. הילדות שלו ומה נחשב בעיניו כראוי ללמידה ומי ראוי ללמדו נכנסים לפעולה.

 

מסתבר ששינוי ולמידה מתרחשים הרבה מאד פעמים דווקא מאישיות המרצה ולאו דווקא המתודולוגיה שלו. השינוי נעשה ברוב המקרים עקב הזדהות. ולא רק אצל ילדים קטנים. השינוי נעשה הרבה פעמים כשהלומד צריך ערך מוסף מהידע לאו דווקא עבור עולם העבודה.

 

הלומד שומע משפט בטיימינג הנכון מהאדם הנכון וזה עומד להיות משפט מפתח עבורו ובסיס ליצירת שינוי. גם למרצה עצמו אין אפשרות לדעת מה מתוך התכנים המועברים בהדרכה יעשה או ייצור שינוי. בסוף יום הדרכה אני נוהגת לשאול- מה לקחת איתך היום? הראשונים שמדברים תמיד מפתיעים אותי...דווקא המשפט הזה? מכל היום? אבל כן... דווקא את זה הוא היה צריך. הבאים שמדברים- אף פעם אני לא יודעת אם זה מהשפעת הראשונים-או שלהם עצמם... לכן לאישיות המרצה יש ערך מוסף גבוה ביותר. גם לחזרה על אותו חומר הרבה פעמים יש ערך מוסף גבוה ביותר. לחיבור החומר לצרכים של החיים הפרטיים –יש ערך גבוה ביותר... כי הרי אנשים בסופו של דבר אגואיסטיים... למקום הלמידה יש ערך מוסף חשוב ביותר.

 

אם הלומד מגיע למקום של "עוד מאותו הדבר" הוא הופך למצב קליטה של "עוד מאותו הדבר". .. האנרגיות במקום, הצבעים, האקוסטיקה, תחושת הנינוחות. מינון מדויק של מרחב וחמימות. האבזור הטכנולוגי., שמירה על אוכל כל שעתיים לרמת סוכר קבועה וערנות ללא עליות ומורדות. כל אילו הם פלטפורמה בסיסית שמייצרת סיוע אדיר להורדת מסך ממצב השחיקה שבו אין כניסה לידע חדש ואין יצירת שינוי.

 

ד"ר חיה אלוף 2010 - סטודיו אלוף לפסיכולוגיה עסקית