עדת האתיקה: ח"כים לא יורשו להרצות בכנסים עסקיים - הארץ - Online, יום שני ה' בחשון תשס"ט, 3.11.2008

עדת האתיקה של הכנסת פרסמה הבוקר (שני) הוראה האוסרת על חברי כנסת להרצות בכנסים שמארגנים גופים עסקיים. זאת, בין אם חבר הכנסת מקבל כיסוי הוצאות ובין אם לא. כמו כן, הטילה הוועדה שורה של מגבלות על חברי כנסת המשתתפים בכנסים שמארגנים גופים ציבוריים (דוגמת כנס הרצליה של המרכז הבינתחומי, כנס קיסריה של המכון הישראלי לדמוקרטיה והכנס השנתי של לשכת עורכי הדין באילת).

 

הוועדה קובעת כי "קיימת מניעה לקבלת מימון כלשהו מגוף עסקי, בין אם חבר הכנסת מוזמן כמרצה ובין אם הוא מוזמן כמשתתף שאיננו מרצה". זאת, "בשל החשש מפני מראית עין של קבלת טובת הנאה פסולה, חשש ליצירת ניגוד עניינים ופגיעה בכבוד הכנסת". כן "קיימת מניעה לעצם השתתפותו של חבר כנסת כמרצה בכנסים אלו, גם ללא קבלת תמורה או מימון, שכן השתתפות חבר הכנסת עלולה להראות כמתן חסות לכנס שבין מטרותיו קידום ענייניו של הגוף העסקי, חסות שעשויה ליצור מראית עין של פגיעה במעמד הכנסת וחבר הכנסת".

 

הוועדה מסבירה שקיימת חזקה שאחת המטרות של כנס שמארגן גורם עסקי היא להגדיל את רווחיו, בין אם על ידי מכירת מוצרים בכנס ובין אם על ידי שיפור המוניטין שלו. הוועדה קובעת כי "הכלל שצריך להנחות את חברי הכנסת הינו כי קבלת מימון לההשתתפות בכנסים ואירועים בבתי מלון מהגוף המזמין או מכל גוף חיצוני אחר, הינה, על דרך הכלל, אסורה". זאת, גם כאשר את הכנס מארגנים גופים ציבוריים ללא מטרות רווח ובשל החשש "מפני מראית עין של קבלת טובת הנאה פסולה".