מנדרין אירועים - המרכז לכנסים עסקיים ואירועי בוטיק

תל-אביב יפומרכזאולם כנסיםאירועים בברחדר דיוניםחדרים פרטייםכיתת לימודלופטים ווילותמלונות לכנסיםמקום לסדנהמקומות לנופש קבוצתימתחם אירועים